Domenii de expertiză

Societăți Comerciale

Societăți ComercialeDatorită experienţei noastre în drept comercial, asigurăm societăţilor comerciale, persoanelor fizice, instituţiilor publice, fundaţiilor şi asociaţiilor, consiliere şi asistență juridică acoperind toată gama de domenii şi sectoare.

Asigurăm de asemenea asistenţă juridică şi reprezentare, companiilor ce se confruntă cu insolvența, respectiv reorganizare judiciară sau falimentul.

Expertiza noastră în acest domeniu ne recomandă pentru: înfiinţarea de societăţi comerciale, cumpărări/vânzări de active/acţiuni, reorganizări şi lichidări, cesionari, dreptul societar, reorganizare judiciară, proceduri de faliment, drept comercial şi tranzacţii, riscuri corporative, drept corporativ, litigii comerciale, comerţ internaţional, investiţii străine, franciză, contracte comerciale, activităţi legate de camerele de comerţ.

 

Dreptul familiei, divorț

Dreptul FamilieiAsigurăm consultanță, asistență şi reprezentare juridică în următoarele spețe: divorţuri, partaje, încredinţarea minorilor, anularea căsătoriei, obligaţii legale de întreţinere, încuviinţarea, desfacerea şi nulitatea adopţiei, tăgăduirea paternităţii, decăderea părintelui din drepturile părinteşti, rectificarea, modificarea, completarea sau anularea actelor de stare civilă.

Modificarea măsurii încredinţării sau stabilirii domiciliului, înapoierea copilului minor de la persoanele care îl deţin fără drept, încuviinţarea dată copilului să poarte numele tatălui, dreptul părinţilor de a avea legături personale cu minorul, reintegrarea soţului în locuinţa din care a fost izgonit, evacuarea soţului turbulent.

Decăderea părintelui din drepturile părinteşti, împărţirea provizorie a folosinţei locuinţei comune, restituirea bunurilor proprii, împărţirea bunurilor comune în timpul căsătoriei sau după desfacerea acesteia (partaj).

 

Moșteniri, succesiuni, partaj

MoșteniriMoştenirea sau succesiunea reprezintă transmiterea patrimoniului (activ şi pasiv) aparţinând unei persoane fizice decedate către una sau mai multe persoane fizice aflate în viaţă (sau concepute dar nenăscute încă), către una sau mai multe persoane juridice în fiinţă, sau în lipsa acestora statului.

Vă asigurăm asistență juridică sau reprezentare în instanţe pentru: revendicări de drept comun, uzucapiune, evacuare, cereri de chemare în judecata referitoare la graniţuire, acţiuni posesorii, dreptul de proprietate donaţii, testamente, litigii testamentare, partaje, succesiuni, anulari certificat moştenitor, asistență în procesul de modificare de contracte civile: vânzări, schimb, mandat, locaţiune, tranzacţii, împuterniciri, ipoteci şi alte tipuri de sarcini.

 

Drept Penal

Drept PenalAsigurăm consultanță, asistență şi reprezentare juridică în faza de urmărire penală şi în faţa instanţei de judecată raportându-ne la infracţiuni cuprinse în Codul Penal şi legi speciale: infracţiuni din domeniul afacerilor, infracţiuni din domeniul financiar-fiscal, infracţiuni din domeniul societăţilor comerciale şi al insolventei.

Infracţiuni privitoare la regimul pieţei de capital, infracţiuni din domeniul criminalităţii organizate, infracţiuni codul rutier, infracţiuni din domeniul proprietăţii intelectuale şi al dreptului de autor.

Infracţiuni informatice, infracţiuni din domeniul comerţului electronic, infracţiuni din domeniul dreptului muncii şi protecţia muncii.

 

Pentru mai multe informații puteți utiliza formularul de contact.

Recomandă